Page 3 - TAMER SOĞUTMA 2018
P. 3

Geçmişten geleceğe hep daha iyiye...      Consistently toward being the better from past to future...         ماملأل ائماد لبقتسلما لىا ضيالما نم          THE ACME                            ZİRVEDEKİ

          COOLNESS                            SERİNLİK

          Tamer, cooling that have been handed down from father to son over half a  Tamer, soğutma sektöründe yarım asrı aşkın bir süredir faaliyetlerini babadan
          century in cooling sector is a company aiming at the understanding of quality  oğula aktaran, deneyimli uzman kişilerce, kaliteli hizmet anlayışını amaç
          service through experienced and specialist staff. Within the period of time  edinerek kurulmuş bir firmadır. Firmamız, kuruluşundan bugüne kadar geçen
          from its establishment until today, our company developed and produced in  süre içinde, teknolojik yeniliklerden faydalanarak, dünya standartlarında
          accordance with the world standarts by benefiting from technological  ürünler geliştirmiş ve üretmiştir.
          innovations.
                                         Tamer, soğutma alanında başarılı olmuş uzman kişileri bünyesinde toplamış,
          Tamer, cooling is a company designing the producst of future that gathered  onların teknolojik bilgi ve deneyimlerini insanlığın hizmetine sunmuş,
          in its structure those specialist in their filed and offered their knowledge and  geleceğin ürünlerini tasarlayan bir firmadır.
          experience to the humanity is service.
                                         Bununla birlikte firmamız, en iyi hizmeti sunarak, müşterilerimizin beklentileri-
          However, our company has always considered responding expectactions of  ne en kısa sürede cevap vermeyi ve onların memnuniyetini sağlamayı her
          our customer by offering the best service and providing their satisfaction in  zaman ön planda tutmuştur. Gelecek için hedefimiz de tüm bunların devamlılı-
          the foreground. And our first target for future is to provide continuity of all  ğının sağlanması olacaktır. Tamer Soğutma'nın iş alanları bugün artık sadece
          these things. Today, the sphere of business of Tamer, cooling is not depen- üke sınırları ile bağımlı kalmamakta, yurtdışında kurulan şirketleri ile uluslara-
          dent on the borders of country only, but also expanded to the international  rası alana da yayılmış
 ZİRVEDEKİ SERİNLİK area with the companies established in foreign lands.    bulunmaktadır.

          As an experienced company Tamer, cooling will provide the compatible  Deneyimli bir firma olarak Tamer, soğutma organizasyonundaki ekiplerin
          working of teams in organisation and continuity of their happiness by  uyumluluk içinde çalışmasını ve tüm çalışanlarını sosyal imkanlar ve eğitimler-
          supporting all its workers with social facilities and trainings.  le destekleyerek, onların mutluluğununun devamlılığını sağlayacaktır.

          All these will help to maintain the quality understanding of service with all  Bütün bunlar şirketimizdeki tüm ekiplerin katılımıyla oluşacak ve kuruluşu-
          teams in our company that will be constitued and that is existing from our  muzdan bu yana var olan "kaliteli hizmet anlayışı"nı devam ettirmemize
          establishment.                         yardımcı olacaktır.

          Our company that considered the satisfaction of customer as the basic  Müşteri memnuniyetini temel ilke olarak benimseyen firmamız sizleri de
          principle feels the happiness of seeing you amongst our precious customers.  değerli müşterilerimiz arasında görmekten mutluluk duyacaktır.
          Respectfully yours,                      Saygılarımızla,

          EFEKAR Endüstriyel Soğutma San. ve Tic. Ltd. Sti.       EFEKAR Endüstriyel Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 2
 www.tamersogutma.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8